Пет български природни чудеса – втора част

108694_1

Втора част включва нови пет природни чудеса, а ето кои са и те: Езерото Сребърна Най-голямото българско крайречно езеро – това е Сребърна. Сладководният басейн, разположен край река...

1529 0

Втора част включва нови пет природни чудеса, а ето кои са и те:

Езерото Сребърна

Най-голямото българско крайречно езеро – това е Сребърна. Сладководният басейн, разположен край река Дунав, в близост до Силистра. То се намира на пътя на прелетните птици Via Pontica и е дом на 221 редки, изчезващи видове птици. Местността е защитена територия. В близост до езерото е изграден природо-научен музей с колекция от препарирани обитатели на езерото. На екран в него се предават гледки и звуци от сърцето на езерото в реално време.

Пещера Дяволското гърло

Легендата гласи, че през Дяволското гърло Орфей се е спуснал в подземното царство на Хадес, за да търси любимата си Евридика. В пещерата от 42 метра височина се спуска най-високият подземен водопад на Балканския полуостров. Дяволското гърло се намира в близост до Девин. Входът й наподобява дяволска глава. Към изхода трябва да се извървят 301 стъпала покрай ревящ водопад.

Река Велека

Реката тече през България и Турция и се влива в Черно море в близост до Царево. Водите й са едни от най-чистите у нас. По течението й се намират две защитени територии. Най-красиви са меандрите и устието на реката. Подобно на езерото Сребърна, тя е разположена на миграционния път на птиците Via Pontica и по поречието й се срещат множество защитени видове.

Нос Каликра

Вдаден на 2 километра в морето, нос Калиакра се намира в близост до Каварна. Скалите се спускат 70 метра отвесно. Морето е издълбало множество ниши, пещери и арки, до които може да се стигне само по вода. Той е природен и археологически резерват. Във водите около него можете да видите делфини, а по бреговете му гнезди аристотелевият корморан. На носа има музей, ресторант, морски фар, морската радиолокационна станция, метеорологична станция и параклис.

Езерата Тодорини очи

Те са известни още и като Василашки езера. Намират се в Пирин планина. Те са десет ледникови езера. За най-красиво се смята Рибното езеро, което е разположено на 2145 м надморска височина. Името му идва от факта, че в него живее много пъстърва.